Том 10 (2018): Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції (16 листопада 2018 року, м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковорди/ За редакцією проф. О.М. Худолія. — Харків: ОВС, 2018. — 68 с.

Опубліковано: 2019-02-10

Весь випуск

Статті