Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

Щорічна Всеукраїнська наукова конференція

Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ ОЛФК, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

Робочі мови: українська, російська, англійська.