Формування індивідуального стилю бойової діяльності у шпажистів 12-13 років

Автор(и)

  • І. В. Кривенцова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Я. Д. Сич Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Виявлено взаємозв'язок між видами спортивної підготовки: загально-фізичної, інтелектуальної, техніко-тактичної, психологічної. Розроблена методика формування індивідуального стилю у шпажистів дає можливість виявити раціональну послідовність педагогічного впливу, спрямованого на засвоєння технічних прийомів, а також реалізацію компонентів, що забезпечують зростання спортивної майстерності.

 

Посилання

Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., Khudolii, O.M., Cretu, M., & Potop, V. (2017). Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(5), 236-243.

Kozina, Zh. L., Kot, V., & Ogar, G.A. (2018). Individual approach in the preparation of athletes in martial arts. Health, sport, rehabilitation, 4(2), 28-38.

Kriventsova, I., Iermakov, S., Bartik, P., Nosko, M., Wojciech J Cynarski. (2017). Optimization of student-fencers’ tactical training. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 17(3), 21-30.

Бріскін, Ю.А., Задорожна, О.Р., Пітин, М.П., та ін. (2018). Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія, 282.

Кривенцова, І., Клименченко, В., & Одокієнко, І. (2011). Особливості методики викладання фехтування студентам педагогічного ВНЗ. Теорія та методика фізичного виховання, (11), 14-18.

Кривенцова, І.В., Клименченко, В.Г., & Горбань, І.Ю. (2015). Ефективність засобів та методів тактичної підготовки студентів-фехтувальників. Вісник ЧНПУ. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 129(4), 105-109.

Лопатенко, Г. (2012). Застосування тренувальних та позатренувальних засобів у процесі передстартової підготовки кваліфікованих фехтувальників. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 3, 9-12. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2012_3_3.

Парамонов, С.В. (1986). Подготовка шпажиста, 136.

Платонов В.Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для тренеров, 2, 752.

Пономарев, А.Н. (1987). Фехтование: от новичка до мастера. Физкультура и спорт, 144.

Тышлер, Д.А., Рыжкова, Л.Г. (2010) Фехтование. Технико-тактическая и функциональная тренировка, 183.

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Кривенцова, І. В., & Сич, Я. Д. (2019). Формування індивідуального стилю бойової діяльності у шпажистів 12-13 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 3-8. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/243