Характеристика показників рухової координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • В. О. Боєчко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Під час формувального експерименту було виявлене значне зростання рівня координаційних здібностей і технічних умінь у дівчат 16 років експериментальної групи (р<0,05). Динаміка отриманих даних засвідчила, що систематичне виконання вправ, спрямованих на розвиток спеціальних координаційних здібностей старшокласниць, запропонованих профільною програмою, сприяє якості виконання провідних вправ у волейболі.

 

Посилання

Бойчук Р. І. Розвиток координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки : дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту / Бойчук Роман Іванович. – Івано-Франківськ, 2010. – 212 с.

Васкан І. Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку / Іван Васкан, Юрій Цюпак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – 2010. – № 4 (12). – С. 29 – 31.

Екимова А. В. Тестирование физической подготовленности студентов : метод. рекомендации / А. В. Екимова, С. А. Марчук, Т. Ю. Степина. – Екатеринбург : УрГУПС, 2015. – 32 с.

Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання: автореф. дис. док. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т. Ю. Круцевич. – К., 2000. – 43 с.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. И. Лях. – Минск: ТВТ Дивизион. – 2006. – 290 с.

Марченко С.І. Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку // Теорія та методика фізичного виховання. 2008. № 10. C. 38-49.

Марченко С.І. Моделювання розвитку швидкості у школярів 2–4 класів засобами рухливих ігор // Теорія та методика фізичного виховання. 2009. № 10. C. 10-14.

Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 21с.

Марченко С. І. Особливості координаційних здібностей у дітей молодших класів / С. І. Марченко, А. С. Герасименко // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». VII Міжнародна електронна наукова конференція (20-21 квітня 2012 року). – Харків: «ОВС», 2012. – С.34 – 36.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у хлопчиків молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор / С. І. Марченко, Є. С. Щербина // Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти» – Харків: ОВС, 2012. – С. 48 – 51.

Марченко С. І. Особливості розвитку координації у школярів молодших класів / С. І. Марченко, Б. А. Бережняк // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2014. – №04. – С. 32–37.

Марченко С. І. Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів / С. І. Марченко, О. С. Якименко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2013. – №01. – С. 27–33.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики / С. І. Марченко, Є. Г. Захарова // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2015. – №02. – С. 3–9.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у дівчаток молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор / С. І. Марченко, О. К. Сябро // Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти» – Харків: ОВС, 2012. – С. 40 – 42.

Марченко С. І. Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2017. – №02. – С. 98–104.

Марченко С. І. Рівень прояву специфічних координаційних здібностей юнаків 15 років у процесі занять волейболом / С. І. Марченко, О. О. Денисюк // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту» – Харків: ОВС, 2018. – С. 66 – 70.

Навчальна програма. Фізична культура. Профільний рівень 10-11 класи / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8298 від 31.08.10); [підгот. авторский колектив: В. Єрмолова, Л. Іванова, Г. Смоліус та ін.]. – Київ, 2010. – 138 с.

Худолій О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків: ОВС, 2014. – 320 с.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155.

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Марченко, С. І., & Боєчко, В. О. (2019). Характеристика показників рухової координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 54-57. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/253

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають