Аналіз координаційної підготовленості юнаків 11 класу в процесі навчання волейболу

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • М. С. Лємєшева Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Результати констатуючого педагогічного експерименту свідчать про недостатній рівень розвитку координаційних здібностей юнаків 16 років. Більшість учнів мали низький, нижче середнього та середній рівні. Крім того, необхідно заначити низький рівень виконання навчальних нормативів з волейболу для учнів 11-го класу зокрема «10 прямих верхніх подач на точність у зазначену зону» та «6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену», що можливо пов’язано з недостатнім рівнем розвитку координаційних здібностей.

Посилання

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. И. Лях. – Минск: ТВТ Дивизион. – 2006. – 290 с.

Лях В. И. Совершенствование специфических координационных способностей / В. И. Лях // Физическая культура в школе. – 2010. – № 2. – С. 7–14.

Кравчук, Т., & Курочка, О. (2013). Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 40-47. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035

Марченко С.І. Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку // Теорія та методика фізичного виховання. 2008. № 10. C. 38-49.

Марченко С.І. Моделювання розвитку швидкості у школярів 2–4 класів засобами рухливих ігор // Теорія та методика фізичного виховання. 2009. № 10. C. 10-14.

Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 21с.

Марченко С. І. Особливості координаційних здібностей у дітей молодших класів / С. І. Марченко, А. С. Герасименко // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». VII Міжнародна електронна наукова конференція (20-21 квітня 2012 року). – Харків: «ОВС», 2012. – С.34 – 36.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у хлопчиків молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор / С. І. Марченко, Є. С. Щербина // Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти» – Харків: ОВС, 2012. – С. 48 – 51.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у дівчаток молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор / С. І. Марченко, О. К. Сябро // Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти» – Харків: ОВС, 2012. – С. 40 – 42.

Марченко С. І. Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів / С. І. Марченко, О. С. Якименко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2013. – №01. – С. 27–33.

Марченко С. І. Особливості розвитку координації у школярів молодших класів / С. І. Марченко, Б. А. Бережняк // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2014. – №04. – С. 32–37.

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики / С. І. Марченко, Є. Г. Захарова // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2015. – №02. – С. 3–9.

Марченко С. І. Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2017. – №02. – С. 98–104.

Марченко С. І. Рівень прояву специфічних координаційних здібностей юнаків 15 років у процесі занять волейболом / С. І. Марченко, О. О. Денисюк // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту» – Харків: ОВС, 2018. – С. 66 – 70.

Масляк І. П. Рівень розвитку координаційних здібностей дітей старшого шкільного віку / І. П. Масляк, Ю. А. Веретельникова, О. С. Халемендик // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 109–117.

Селезньова Т. В. Тести і нормативи для оцінки розвитку координаційних здібностей школярів 7 – 17 років в процесі фізичного виховання: методичні рекомендації / Т. В. Селезньова. – Херсон: ХДУ, 2005. – 75 с.

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8297 від 31.08.10); [підгот. авторський колектив: Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н. С. Кравченко, С. М. Чешейко, О. М. Лакіза, Д. В. Деменков, В. І. Ганчева, В. І. Гончаренко]. – Київ, 2010. – 138 с.

Худолій О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків: ОВС, 2014. – 320 с.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155.

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Марченко, С. І., & Лємєшева, М. С. (2019). Аналіз координаційної підготовленості юнаків 11 класу в процесі навчання волейболу. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 28-31. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/248

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають