Порівняльна характеристика рухової підготовленості хлопців 10-11 класів ЗОШ №165 м. Харкова

Автор(и)

  • Н. І. Науменко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація

Рівень рухової підготовленості учнів 10-11-х класів оцінюється як «достатній» або «середній». 

 

Посилання

Ареф’єв В. Г. Фізична культура в школі : навч. посіб. для студ. навч. закл. ІІІ–IV рівнів акредитації / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка–Нова, 2001. – 384 с.

Волков Л. В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом : автореф. …д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 / Волков Л. В. – К., 1991. – 38 с.

Іващенко О.В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О.В., Дуднік З.М.// Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2011. — No 8. — С. 3—5.

Іващенко О., Шепеленко Г. Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів // Теорія та методика фізичного виховання. 2014. № 2. C. 22-30.

Іващенко О.В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О.В., Пелепенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання: Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2011. — No — С. 3—9.

Круцевич Т. Ю., Фізична культура в школі : 10-11 класи. : метод. посіб. [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 64 с.

Іващенко О., Макарова О. Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів // Теорія та методика фізичного виховання. 2013. № 1. C. 40-46.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура 5 – 12 класи / М. Д. Зубалій, С. І. Операйло [та ін.]. – К. : Ірпінь, 2005. – 272 с.

Сватьєв А. В. Вивчення стану здоров’я та деяких аспектів здорового способу життя серед підлітків Запорізької області /А. В. Сватьєв // Зб. наук. пр. БПУ ім. П. Д. Осипенко. – Бердянськ, 2000. – Вип. 4. – С. 171 – 175.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. / Л. П. Сергієнко. – К., 2001. – 438 с. 6. Сущенко Л. П. Мета та завдання фізичного виховання в в світі цивілізованих підходів : навч. посіб. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 81 с.

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http:// dx.doi.org/ 10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — No 1.— С. 3—12.

Худолій О.М., Тітаренко А.А. Ефективність програмування розвитку сили у школярів молодших класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2013. — No 7 — С. 83-88.

Худолій О. М., Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І / Худолій О. М.// Теорія та методика фізичного виховання. — X.: «ОВС» 2011, — № 1. — С. 19— 34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.1.

Худолій О.М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі / Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2008. — № 9. — С. 19—35. Режим доступу: http:// www.tmfv.com.ua/journal/issue/view/47.

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http:// dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / Худолій О.М., Іващенко О.В. — Харків: ОВС, 2014. — 320 c.

Худолій О.М. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник / Худолій О.М., Іващенко О.В. — Харків: ОВС, 2014. — 320 c.

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155.

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Науменко, Н. І. (2019). Порівняльна характеристика рухової підготовленості хлопців 10-11 класів ЗОШ №165 м. Харкова. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 19-22. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/246