Порівняльна характеристика функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років, які навчаються у Пісочинському колегіумі

Автор(и)

  • С. О. Детинич Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

На основі канонічних коефіцієнтів дискримінантної функції можлива класифікація хлопців 13 і 14 років за рівнем функціональної та рухової підготовленості відповідно до їх віку, що має практичне значення для розробки ефективних програм фізичної підготовки хлопців середніх класів.

 

Посилання

Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В. (2010). Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів: Вид-во ЧДПУ, (76), 243—247.

Круцевич, Т. Ю. (2000). Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания. К., 510.

Іващенко, О., & Шепеленко, Г. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Іващенко, О., & Макарова, О. (2013). Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 40-46. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1009

Кравчук, Т., & Курочка, О. (2013). Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 40-47. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.s1023

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., & Prykhodko, V.V. (2018). Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 22(2), 86-91. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0204

Masliak, I.P., & Mameshina, M.A. (2018). Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 22(2), 92-98. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0205

Veremeenko, V. (2018). Strength Abilities: Overview of Development in Middle School Boys. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(3), 126-135. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.3.03

Veremeenko, V. (2018). Strength Abilities: Features of Their Development in Girls of Middle School Age. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(2), 78-85. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.2.04

Ivashchenko, O. V., & Kapkan, O. O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(6), 18-25. https://doi.org/10.15561/18189172.2016.0603

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V. (2018). Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(2), 86-91. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0204

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V. (2018). Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(3), 136-147. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.3.04

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 254-261.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & Cieslicka, M. (2018). Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(2), 93-99. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.2.06

Лях, В.И. (2000). Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М.: Терра–Спорт, 192.

Лях, В.И. (2001). Тесты у физическом воспитании школьников. М.: Физкультура и спорт, 114.

Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А. (2012). Психомоторика: контроль та оцінка розвитку : [Навчальний посібник]. Харків : ОВС, 270.

Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. К.: Олімпійська література, 248.

Круцевич, Т.Ю., Воробйов, В. І., & Безверхня, Г. В. (2011). Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. К.: Олімп. л-ра, 224.

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Детинич, С. О. (2019). Порівняльна характеристика функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років, які навчаються у Пісочинському колегіумі. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 44-49. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/251