Том 9 (2017): Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції (21 грудня 2017 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковорди/ За редакцією проф. О.М. Худолія. — Харків: ОВС, 2018. — 80 с.

 
Опубліковано: 2018-02-27

Весь випуск

Статті