Том 12 (2020)

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали ХІI Всеукраїнської наукової конференції (11 грудня 2020 року, м. Харків). Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. За редакцією проф. О.М. Худолія. Харків: ОВС, 2021. 

Опубліковано: 2021-01-11