Про конференцію

Організатори конференції:

  • Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання
  • Редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

Робочі мови: українська, англійська.