Вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання метанню малого м’яча хлопчиків 8 років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17309/apfvs.2020.04

Ключові слова:

хлопчики 8 років, метання м’яча, дискримінантна функція

Анотація

Мета дослідження – визначити вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання метанню малого м’яча хлопчиків 8 років. 

Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь 21 хлопчик 8 років, які були розділені на три групи по 7 чоловік у випадковому порядку. Досліджувався вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання метанню малого м’яча  в ціль у хлопчиків 7 років. У педагогічному експерименті вивчався вплив 6, 12 і 18 повторень з інтервалом відпочинку 60 с на приріст рівеня навченості вправ хлопчиків 7 років. Матеріали дослідження опрацьовані в програмі статистичного аналізу – IBM SPSS 20. У процесі дискримінантного аналізу була створена прогностична модель для належності до групи. 

Результати. Дискримінантний аналіз дозволив визначити вплив кількості повторень на ефективність формування навичок метання малого м’яча в ціль; дати відповідь  на питання наскільки достовірно різняться режими повторення за результативністю формування рухових навичок, до якого класу належить об’єкт на основі значень дискримінантних змінних.

Висновки. На основі аналізу центроїдів груп визначено, що у хлопчиків 8 років 6 повторень вправи (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с) мають суттєвий вплив на приріст рівня навченості на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 85,7%  вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно.

Біографії авторів

Богдан Зеленський, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

bod9.borec@gmail.com

Олег Худолій, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Кафедра теорії і методики фізичного виховання,
вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна
khudolii.oleg@gmail.com

Посилання

Ivashchenko, O. (2020). Research Program: Modeling of Motor Abilities Development and Teaching of Schoolchildren. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 32-41. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.05

Ivashchenko, O., Nosko, M., Nosko, Y., & Chernenko, S. (2019). Pattern Recognition: Description of Modes of Teaching Boys Aged 7 Throwing a Small Ball at a Vertical Target. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 130-138. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.04

Kapkan, O., Khudolii, O., & Bartik, P. (2019). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 14. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 148-155. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.06

Marchenko, S., & Taranenko, O. (2020). Managing the Effectiveness of Teaching Boys Aged 10 Mawashi-Geri (Roundhouse Kick) Technique in Kyokushin Karate. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(4), 262-268. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.10

Khudolii, O., Kapkan, O., Harkusha, S., Marchenko, S., & Veremeenko, V. (2020). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 42-48. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.06

Ivashchenko, O., Iermakov, S., Khudolii, O., Cretu, M., & Potop, V. (2017). Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(5):236-43. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0506

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Chernenko, S., & Holovko, A. (2015). Pedagogical Control of Motor Readiness of Junior School Boys. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 32-40. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Khudolii, O., Ivashchenko, O., & Beketov, V. (2015). Technological Approaches to Evaluating Training Effects of Power Load in Primary Schoolers. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (1), 16-25. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Опубліковано

2021-01-11

Як цитувати

Зеленський, Б., & Худолій, О. (2021). Вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання метанню малого м’яча хлопчиків 8 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 12, 17-20. https://doi.org/10.17309/apfvs.2020.04

Номер

Розділ

Тези