2018

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Зб. матеріалів XIV Міжнародної наукової конференції (27 червня 2018 р.). Львів: Видавництво "Растр-7", 2018. 60 с.
Опубліковано: 2019-03-22

Весь випуск

Статті