ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РІШЕНЬ

Ольга Терендій

Анотація


У роботі подано підхід до побудови автоматизованих інтер­фейсних систем збору інформації в конкретній предметній області. Запропо­новано деяку ієрархічну структуру для збору діагностичних даних, в якій ви­користовуються науково обґрунтовані шаблони як для формулювання запи­тан­ня, так і для типу відповіді на це запитання. Розроблено програмне забез­печен­ня інтерфейсної системи збору інформації. З метою вияснення ефектив­ності роботи описаного програмного продукту, нами за допомогою комплексу АС розроблено тестову анкету для дослідження серцево-судинних патологій.

Ключові слова


інформаційна технологія; діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Интеллектуальные информационные системы и технологии: учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, В. В. Алексеев и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 244 с.

Поспелов Д. А. Интеллектуальные интерфейсы для ЭВМ новых поколений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.raai.org/about/persons/ pospelov/pages/interf.doc.

Кузин Е. С. Интеллектуальный интерфейс. Общие принципы организации и проблемы реализации // Техн. кибернетика. – 1985. – № 5. – С. 90 – 102.

Нехаев С. А., Кривошеин Н. В., Андреев И. Л. и др. Словарь прикладной интернетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.co.ua/dict/ unknown/slovarprikladnoyinternetiki.jsp.

Печкурова Е. Н., Глыбовец Н. Н. Интеллектуальные пользовательские интерфейсы в СДО / «Информационные технологии в науке и образовании»: Международная науч.-практ.конф.: Сб. матер. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. infoco.ru/course/view.php?id=3.

Терендій О. В., Бунь Р. А. Інтелектуальна система збору інформації в вузькоспеціалізованій предметній області // Моделювання та інформаційні технології : Зб. наук. праць Ін-ту проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2007. – Вип. 41. – С. 158 – 163.

Терендій О. В. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи опрацювання діагностичних даних з інтелектуалізованим інтерфейсом. – Автореф. дис.. к. т. н. за спеціальністю 05.13.06 – інфор¬маційні технології. – Українська академія друкарства, Львів, 2015. – 21 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.license.cc.by4.footer##