МОДЕЛЮВАННЯ ХОДИ ЛЮДИНИ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ЕКЗОСКЕЛЕТОМ

Автор(и)

  • Мирослав Демидюк Інститут прикладних проблем механіки математики ім. Я.С.Підстригача
  • Богдан Литвин Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача

Ключові слова:

математичка модель, хода людини, екзоскелет

Анотація

Побудовано математичну модель ходи людини з активно ке­рованим електромеханічним екзоскелетом. У межах моделі розроблено алго­ритм розрахунку керувань (електричної напруги) приводів екзоскелета, які забезпечують ходу людини при відсутніх м’язових зусиллях у основних суг­лобах ніг. Алгоритм реалізовано у вигляді відповідного програмного комп­лексу, який може бути використаний у клінічній практиці реабілітації нижніх кінцівок людини.

Посилання

Hugh Herr. Exoskeletons and orthoses: classification, design challenges and future directions // J. of NeuroEngineering and Rehabilitation. – 2009. – 6. – P. 21–29.

Воробьев А.А., Петрухин А.В., Засыпкина О.А., Кривоножкина П.С., Поздняков А.М. Экзоскелет как новое средство в абилитации и реабилитации инвалидов (обзор) // Современные технологии в медицине. – 2015. – 7, №2 – С. 185-197.

Яцун С.Ф., Рукавицын А.Н. Разработка биоинженерного мехатронного модуля для экзоскелета нижних конечностей человека // Изв. Самарского научного центра РАН. – 2012. – 14, №4 (5). – С. 1351-1354.

Antonio J. del-Ama, Aikaterini D. Koutsou, Juan C. Moreno et al. Review of hybrid exoskeletons to restore gait following spinal cord injury // J. of Rehabi¬litation Re-search & Development. – 2012. – 49 , No.4. – P. 497–514.

Conor James Walsh, Ken Endo, Hugh Herr. A quasi-passive leg exoskeleton for load-carrying augmentation // Intern. J. of Humanoid Robotics. – 2007. – 4, No. 3 – P. 487–506.

Pons J.L., Moreno J.C., Brunetti F.J., Rocon E. Lower-Limb Wearable Exoskeleton // Rehabilitation Robotics /book edited by Sashi S. Kommu: I-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, 2007. – P. 471–498.

Демидюк М.В., Литвин Б.А. Математичне моделювання хо¬ди людини з ек-зоскелетоном // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2014. – Вип. 12. – С.120-129

Бербюк В.Є., Демыдюк М.В. Литвин Б.А. Математическое моделирование и оптимизация ходьбы человека с протезированой голенью // Проблемы управления и информатики. – 2005. – № 3. – С. 128–144.

Бербюк В. Є., Демидюк М. В., Литвин Б. А. Математичне моделювання ходи людини на підставі експериментальних даних // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. При-кл. математика та інформатика. – 2000. – Вип. 3. – С. 88–93.

Демыдюк М.В., Литвин Б.А. Математическое моделирование ходьбы человека с голеностопным шарнирным ортезом // Проблемы управления и ин-форматики. – 2015. – № 2 . – С. 46–57.

Демидюк М.В., Литвин Б.А. Задачі математичного моделювання ходи людини з врахуванням біомеханічних експериментальних даних // Прик. про¬блеми мех. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С. 51–62.

Бербюк В.Е., Демидюк М.В., Ивах Г.Ф. Задачи оптимизации конструкций и законов управления движением электромеханических манипуляторов // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. – 1987. – № 3. – С. 113-123.

Winter D. A. Biomechanics and motor control of human movement / Fourth Edition. – Waterloo: University of Waterloo, Canada, 2009. – 384 p.

Опубліковано

2019-03-22

Як цитувати

Демидюк, М., & Литвин, Б. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ХОДИ ЛЮДИНИ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ЕКЗОСКЕЛЕТОМ. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, (14), 36-43. вилучено із https://tmfv.org/modeling/article/view/262

Номер

Розділ

Статті