КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ДІВЧАТ 5-7 КЛАСІВ

Автор(и)

  • Ольга Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • Олег Худолій Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • Володимир Приходько НВК «Старт школа», м. Харків
  • Мирослава Цеслицька Університет Казимира Великого, Бидгощ

Ключові слова:

дівчата, координація рухів, педагогічний контроль

Анотація

У структурі координаційних здібностей дівчат 5-7 класів найбільш інформативним є відчуття і диференціювання швидкості бігу, вестибулярна стійкість у вправах які вимагають статичної і динамічної рівноваги.

Для педагогічного контролю координаційної підготовленості дівчат 5-7 класів можуть бути рекомендовані: тест 11 “Оцінка здібності до вестибулярної (статокінетичної) стійкості. Біг з поворотами”, тест 9 “Оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. Бондаревського”, тест 6 “Оцінка відчуття швидкості рухів в спринтерському бігу“.

Посилання

Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М. : Теория и практика физической культуры, 275.

Власенко, С.О., & Носко, М.О. (2000). Завдання дії і режими чергування праці з відпочинком як регулюючі параметри тренувального уроку. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, (21), 18-21.

Власов, А., Демічковський, А., Іващенко, О., Лопатьєв, А., Пітин, М., П’янило, Я., & Худолій, О. (2016). Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, (23), 17-28.

Ильин, E. П. (2003). Психомоторная организация человека : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 384.

Іващенко, О. В., & Макарова, О. А. (2013). Порівняльна характеристика рухової під¬готовленості школярів 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 40-46.

Іващенко, О. В., Мушкета, Р. , Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С. (2014). Характеристика силової підготовленості дівчат 6—7 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 17-24. http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Іващенко, О. В., Цеслицка, М., Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С. (2014). Моделювання силової підготовленості дівчат 6—7 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 10-16. doi:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Іващенко, О.В. (2017). Теоретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей: Автореферат дисертації доктора педагогічних наук : 13.00.02. Чернігів, 40 с.

Іващенко, О.В., & Шепеленко, Г.П. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання Comparative characteristics of Coordination fitness and power of middle class.Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 0(2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В. (2014). Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 31-39. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Іващенко, О.В., Худолій, О.М., & Мірошниченко, Д.Т. (2016). Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 139(1), 82-86.

Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. К. : Олімпійська література, 248.

Лях, В. И. (2000). Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М.: Терра–Спорт, 192.

Мірошниченко, Д. Т. (2007). Методика навчання акробатичним вправам учнів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (12), 29–31.

Носко, М.О. (2001). Проблеми навчання й удосконалення рухової функції людини. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, (5), 18-25.

Носко, М.О., Кривенко, А.П., & Манєвич, О.Р. (2001). Формування рухових навичок у фізичному вихованні і спорті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, (8), 7-9.

Носко, Н.А., & Сумак, Е.Г. (2000). Влияние разного двигательного режима на физическое развитие и сердечно-сосудистую систему мальчиков 8-10 лет. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, (15), 24-26.

Приходько, В. (2017). Порівняльний аналіз показників розвитку координаційних здібностей школярів 5-7 класів.Теорія та методика фізичного виховання, 17(3), 148-156. https://doi.org/10.17309/tmfv.2017.3.1199

Сергієнко, Л. П. (2001). Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література, 439.

Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. А. (2012). Психомоторика: контроль та оцінка розвитку : [Навчальний посібник]. Харків : ОВС, 270.

Худолій, О.М. (2008). Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: ОВС.

Худолій, О.М., & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС, 320.

Худолій, О.М., Приходько, В.В., & Іващенко, О.В. (2017). Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат 5-7 класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 1(147), 221-228

Drid, P., Vujkov, S., Jaksic, D., Trivic, T., Marinkovic, D., & Bala, G. (2013). Differences in Motor and Cognitive Abilities of Children Depending on Their Body Mass Index and Subcutaneous Adipose Tissue. Collegium Antropologicum, 37(2), 171-177.

Hadžić, R., Bjelica, D., Vujović, D., & Popović, S. (2015). Effects of high-low aerobic program on transformation of motor skills at high school students. Sport Science, 8(1), 79-84.

Iadreev, V., Cherkashin, I., Vujkov, S., & Drid, P. (2015). Differences in anthropometric, motoric and cognitive abilities between athletically trained and untrained girls. Biomedical Human Kinetics, 7(1), 73-77. https://10.1515/bhk-2015-0012

Ivashchenko, O. V. (2016). Methodic of pedagogic control of 16-17 years’ age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(5), 26-32.

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 254-261.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M.R., Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M. & Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1190–1201. https://doi.org/10.7752/jpes.2016.04190

Ivashchenko, O.V. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 21(2), 65-70. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O.V. (2017). Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 21(3), 105-110. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0302

Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Yermakova, T.S., Pilewska, Wiesława, Muszkieta, Radosław, & Stankiewicz, Błazej (2015). Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 15(1), 142–147. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S., Cieślicka, M., & Śukowska, H. (2015). Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9-11 forms’ juniors. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 15(2), 238 244. https://doi.org/10.7752/jpes.2015.02037

Khudolii O.M., Iermakov S.S., & Prusik K. (2015). Classification of motor fitness of 7-9 years old boys. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 15(2), 245–253. https://doi.org/10.7752/jpes.2015.02038

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), suplement, 146–155

Опубліковано

2019-03-22

Як цитувати

Іващенко, О., Худолій, О., Приходько, В., & Цеслицька, М. (2019). КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ДІВЧАТ 5-7 КЛАСІВ. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, (14), 18-25. вилучено із https://tmfv.org/modeling/article/view/259

Номер

Розділ

Статті