ПОКРАЩЕННЯ НАВИЧОК ГАНДБОЛІСТІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Світлана НЕЗГОДА, Вероніка ДМИТРУК, Адріан Торський

Анотація


Аналіз наукових досліджень, програмних документів та практичного досвіду свідчить про різні підходи у плануванні тренувальних та змагальних навантажень у спортивних іграх.Більшість сучасних методичних рекомендацій ґрунтується на теорії періодизації багаторічної підготовки гандболістів, основою якої є закономірності спортивної підготовки та вікового розвитку спортсменів, рівня їхнього біологічного та психічного розвитку. 

Ключові слова


гандболісти; рухові навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Гандбол: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. – К., 2003. – 150 с.

Незгода С. Модель гравця сучасної жіночої гандбольної команди вищої спортивної майстерності / C. Незгода, В. Дмитрук, Л. Кіт // Технології у фізичному вихованні і спорті, 2017. – С. 43-46.

Незгода С. П. Аналіз змін техніко-тактичних дій в нападі в сучасному жіночому гандболі / С. П. Незгода, В. А. Дмитрук // Моделюванння та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матер. ХІІ міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. С. 18-21.

Тищенко В. О. Динаміка показників спеціальної фізичної підготовле-ності кваліфікованих гандболісток / В. О. Тищенко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2011. № 91. С. 18-21.

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / О.М. Худолій, О.В. Іващенко // Харків : “ОВС”, 2014. – 320 c.

Гандбол / Л. А. Латышкевич, И. Е. Турчин, Л. О. Малевич : Под ред. Л. А. Латышкевича. – К. : Вища шк., 1988. – 198 с.

Сидорук В.В. Моделювання мотиваційних ситуацій у спорті вищих досягнень / В.В. Сидорук, А.П. Власов, В.В Лукашук // Теорія та методика фізичного виховання. 2012. № 3. – С. 46-50.

Павлова Т. Особливості планування тренувальних та змагальних навантажень в ігрових видах спорту / Т. Павлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. № 2. – С. 15-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.license.cc.by4.footer##