Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Щорічна міжнародна наукова конференція

Організатори конференції: Львівський державний університет фізичної культури, Науково-дослідний інститут ЛДУФК,

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ,  ОіЛФК, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання»

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  1. Моделювання як ефективний метод пізнання складних об’єктів і процесів у сфері фізичної культури.
  2. Моделювання складних біомеханічних систем у сфері спорту, фізичного виховання.
  3. Моделювання в області механіки людини.
  4. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні.
  5. Моделювання різних сторін підготовленості спортсменів.
  6. Моделювання та технічні засоби.
  7. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у школярів на уроках фізичної культури.
  8. Моделювання навчальної діяльності студентів фізкультурних навчальних закладів.

Робочі мови: українська, російська.


2018

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Зб. матеріалів XIV Міжнародної наукової конференції (27 червня 2018 р.). Львів: Видавництво "Растр-7", 2018. 60 с.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Галина П’янило, Андрій Демічковський
PDF
4-9
Ярослав П’янило, Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Галина П’янило, Олена Гапка
PDF
10-15
Ігор Заневський
PDF
16-17
Ольга Іващенко, Олег Худолій, Володимир Приходько, Мирослава Цеслицька
PDF
18-25
Ольга Іващенко, Олег Худолій, Сергій Єрмаков, Вікторія Веремеєнко, Анатолій Лопатьєв
PDF
26-30
Олександр Калиніченко
PDF
31-35
Мирослав Демидюк, Богдан Литвин
PDF
36-43
Ольга Терендій
PDF
44-47
Валентина Собко, Олег Браташ, Оксана Ільків
PDF
48-52
Світлана НЕЗГОДА, Вероніка ДМИТРУК, Адріан Торський
PDF
53-57