Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (27 лютого 2014 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: “ОВС”, 2014. — 48 с.

Опубліковано: 2014-12-24

Статті