Реформа фізичного виховання майбутніх бакалаврів (кометентнісний підхід)

Автор(и)

  • Володимир Приходько Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро
  • Володимир Салов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Світлана Чернігівська Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Володимир Вілянський Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Катерина Кравченко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Ключові слова:

рамки «Фізичного виховання», компетентність, особа фахівця

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати спрямованість і зміст реформи фізичного виховання майбутніх бакалаврів згідно компетентнісного підходу. 

Методи дослідження: вивчення літератури, абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, ідеалізація та узагальнення, педагогічне проектування. 

Результати дослідження. Життєва компетентність випускника охоплює уміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях, обирати ефективні способи розв’язання проблем, знання особистих якостей, достоїнств і недоліків, здатність до самовдосконалення та само змін, здатність розуміти і оцінювати інших, встановлювати адекватні способи спілкування, проявляти толерантність, уміння керувати своїм станом та обставинами свого життя.

Висновки. Першочергова увага до формування у ході занять компетентностей майбутнього бакалавра щодо здоров’язбереження - загальний тренд, єдино можливий підхід, якому слідує сучасна, у тому числі вітчизняна вища освіта.

Посилання

Белкина, Н. В. (2006). Здоровье формирующая технология физического воспитания студенток вуза. Теория и практика физической культуры, 2, 7-11.

Приходько, В. В. (1991). Педагогические основы физкультурного образования студентов (Опыт игрового проектирования и экспертизы): дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Москва, 416 с.

Чернігівська, С. А. (2012). Інноваційна технологія непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від практичних занять з «Фізичного виховання» : дис…канд. наук. з фіз. вих. та спорту : 24.00.02. Дніпропетровськ, 290 с.

Vass, Z., Boronyai, Z., & Csanyi, T. (2018). European Framework of Quality Physical Education. European Physical Education Association, 24.

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Приходько, В., Салов, В., Чернігівська, С., Вілянський, В., & Кравченко, К. (2021). Реформа фізичного виховання майбутніх бакалаврів (кометентнісний підхід). Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 5-6. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/295

Номер

Розділ

Тези