Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати матеріали для участі в конференції.

Вимоги до подання

Під час подання матеріалів автори повинні підтвердити їх відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог організатори повертатимуть авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Матеріали подаються у форматі Microsoft Word або *.rtf.

Текст повинен бути набраним через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве — 2,5 см, праве 1,5 см (30 рядків по 6064 символів).

Тези

Тези пишуться за схемою: назва, автори (ім’я, по батькові, прізвище), університет (інститут, академія), вступ (постановка проблеми, аналіз публікацій, зв’язок роботи з науковими програмами), мета дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та їх обговорення, висновки, список літератури (не більше 10).

Тексти анотацій двома мовами (українською і англійською) повинні містити: прізвище та ім’я автора(ів), назву роботи, назву установи, текст і ключові слова. Анотація подається за схемою: мета дослідження, матеріали і методи, результати, висновки. Обсяг – 150 слів.

Обсяг 3 сторінки.

Відомості про авторів

Подаються у такому форматі: Прізвище, ініціали: електронна адреса; ORCID iD; назва підрозділу, назва навчального закладу, адреса навчального закладу.

Стаття

Публікуватимуться в Журналі теорії та методології навчання. 
Вимоги до оформлення наведені на сайті журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цієї конференції; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.