Про конференцію

Організатори конференції:

  • Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання
  • редакція наукового видання «Журнал теорії та методології навчання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  1. Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  2. Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  3. Проблеми формування рухових навичок в процесі фізичного виховання і спортивного тренування.
  4. Проблеми юнацького спорту.
  5. Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

Робочі мови: українська, англійська.