Архіви

  • Том 13 (2021)

    Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали ХІII Всеукраїнської наукової конференції (15 грудня 2021 року, м. Харків). Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. За редакцією проф. О.М. Худолія. Харків: ОВС, 2021.