2017: Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ХIІ наукової конференції (28 квітня 2017 року м. Харків)

Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ХIІ наукової конференції (28 квітня 2017 року м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2017. — 34 с.

 
Опубліковано: 2017-06-22

Весь випуск