Програмування процесу навчання прикладних вправ учнів третього класу

Автор(и)

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • О. М. Худолій Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • Д. Т. Мірошниченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Програмування процесу навчання прикладних вправ учнів третього класу

Посилання

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Іващенко, О.В., Мушкета, Р., Худолій, О.М., & Єрмаков, С.С. (2014). Характеристика силової підготовленості хлопців 6–7 класів.Теорія та методика фізичного виховання, 0(3), 17-24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Іващенко, О.В., Худолій, О.М., & Мірошниченко, Д.Т. (2016). Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 139 (1), 82-86

Іващенко, О.В., Худолій, О.М., Єрмаков, С.С., Черненко, С.О., & Головко, А.Р. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 32-40. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Іващенко, О.В., Цеслицка, М., Худолій, О.М., & Єрмаков, С.C. (2014). Моделювання силової підготовленості дівчат 6–7 класів.Теорія та методика фізичного виховання, 0(3), 10-16. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Мірошниченко, Д.Т. (2007). Методика навчання акробатичним вправам учнів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (12), 29–31.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова СС—Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Худолій, О.М. (2008). Прикладні гімнастичні вправи в школі. Теорія та методика фізичного виховання, (11), 19–26.