Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2-4 класів

Автор(и)

  • С. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2-4 класів


Посилання

Былеева, Л.В. & Коротков, И.М. (1982). Подвижные игры. М.: Физкультура и спорт, 224.

Волков, Л.В. (1980). Методика виховання фізичних здібностей учнів. К.: Радянська школа, 102.

Волков, Л.В. (2010). Спортивна підготовка молодших школярів. К.: Освіта України, 388.

Джонсон, Н. & Лион, Ф. (1981). Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента: пер. с англ. М.: Мир, 520.

Іващенко, О.В., Мушкета, Р., Худолій, О.М., & Єрмаков, С.С. (2014). Характеристика силової підготовленості хлопців 6–7 класів.Теорія та методика фізичного виховання, 0(3), 17-24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Іващенко, О.В., Цеслицка, М., Худолій, О.М., & Єрмаков, С.C. (2014). Моделювання силової підготовленості дівчат 6–7 класів.Теорія та методика фізичного виховання, 0(3), 10-16. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Лисенков, А.Н. (1979). Математические методы планирования многофакторных медико-биологических экспериментов: Монография. М.: Медицина, 344.

Лях, В.И. (2006). Координационные способности: диагностика и развитие. Минск: ТВТ Дивизион, 290.

Марченко, С.І. & Бережняк, Б.А. (2014). Особливості розвитку координації у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 32 – 37.

Марченко, С.І. (2006). Вікові особливості фізичного розвитку школярів. Теорія та методика фізичного виховання, (6), 9 – 14.

Марченко, С.І. (2007). Особливості рухової підготовленості молодших школярів. Теорія та методика фізичного виховання, (5), 15 –18, 35 – 36.

Марченко, С.І. (2008). Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харків, 21 с.

Марченко, С.І. (2007). Моделювання розвитку витривалості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (9), 104–107.

Марченко, С.І. (2009). Моделювання розвитку швидкості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Теорія та методика фізичного виховання, (10), 10–14.

Марченко, С.І. (2010). Моделювання розвитку сили у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 11–15.

Марченко, С.І. (2008). Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку. Тео­рія та методика фізичного виховання, (1), 29 –34.

Мохова, Л.Н. & Камалетдинов, В.Г. (1995). О взаимосвязи экологического воздействия и физических упражнений. Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса в ИФК : науч.-метод. конф., Челябинск : ЧГИФК, 176.

Мудрик, С.Б. (1999). Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Луцьк, 18.

Муравьёв, В.А. & Назарова, Н.Н. (2004). Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста: методическое пособие. М.: Айрис – пресс, 112.

Селезньова, Т.В. (2005). Тести і нормативи для оцінки розвитку координаційних здібностей школярів 7 – 17 років в процесі фізичного виховання: методичні рекомендації. Херсон: ХДУ, 75 с.

Сембрат, С.В. (2003). Ігрове спрямування фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фізичного виховання і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, 21.

Круцевич, Т.Ю. (2003). Теория и методика физического воспитания. К. : Олимпийская литература, Т.1, 422.

Круцевич, Т.Ю., Єрмолова, В.М., Іванова, Л.І., Кривчикова, О.Д. & Смоліус, Г.Г. (2012). Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. К.: Літера ЛТД, 55.

Худолій, О.М. & Марченко, С.І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (8), 139 – 142.

Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харьків: ОВС, 320.

Шиян, Б.М. (2002). Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 272.

Chernenko, S.O. (2015). Effectieness of junior form pupils’ training of gymnastic exercises in different modes of their fulfillment. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 19(8), 65-74. doi:10.15561/18189172.2015.0809

Ivashchenko, O.V. & Kapkan, O.O. (2015). Simulation of process of 14-15 years old girls’ training of light athletic and gymnastic exercises. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 19(8), 32-39. doi:10.15561/18189172.2015.0805

Ivashchenko, O.V. (2016). Methodic of pedagogic control of 16-17 years’ age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(5), 26-32. doi:10.15561/18189172.2016.0504

Ivashchenko, O.V. & Kapkan, O.O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(6),18-25. doi:10.15561/18189172.2016.0603

Kapkan, O.O. (2015). Features of 14-15 years’ age boys’ training to physical exercises. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 19(9), 26-32. doi:10.15561/18189172.2015.0904

Khudolii, O.M. (2011).Teoretiko-metodichni zasadi sistemi pidgotovki iunikh gimnastiv 7–13 rokiv. Dokt. Diss. [Theoretical-methodic principles of system of junior, 7-13 yrs. age, gymnasts’ training Dokt. Diss.,], Kiev, 44 p. (in Ukrainian)

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V. & Chernenko, S.O. (2015). Simulation of junior shcoolchildren’s training to acrobatic exercises and vaults. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 19(7), 64-71. doi:10.15561/18189172.2015.0709

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S. & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228