Гендерні особливості рухової підготовленості школярів 6—10 років

Автор(и)

  • О.  В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Гендерні особливості рухової підготовленості школярів 6—10 роківПосилання

Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М.: Теория и практика физической культуры, 275.

Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. К.: Олімпійська література, 248.

Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В. (2010).Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: Вид-во ЧДПУ, (76), 243–247.

Piccinno Andrea & Colella Dario (2014). Physical fitness level in Italian high-school adolescents: a cross-sectional study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14 (3), 431–437.

Coskun Ali & Sahin Gulsah (2014). Two different strength training and untrained period effects in children. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14(1), 42–46.

Параничева, Т. М., Бабенкова, Е. А., Тюрина, Е. В. & Орлов, К. В. (2011). Состояние здоровья и возрастно-половые особенности физического развития мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Новые исследования, (28), 33–45.

Криволапчук, И. А. (2008). Кондиционные двигательные способности и неспецифическая реактивность детей младшего школьного возраста на различные виды нагрузок. Новые исследования, (17), 39–51.

Перков, А. В. (2010). Возрастные периоды интенсивного развития основных физических качеств учащихся младших классов общеобразовательных школ. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 64 (6), С.55–59.

Grews, D.J., Lochbaum, M.R., & Landers, D.M. (2004). Aerobic physical activity effects on psychological well-being in low-income Hispanic children. Percept Mot Skill, 98 (1), 319–324.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215–228.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 146–155.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Marc R. Lochbaum, Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(4), 1190–1201.

Ivashchenko, O.V. (2017). Special aspects of motor fitness influence on level of 11-13 years’ age girls’ physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, (1), 11-17. doi:10.15561/18189172.2017.0102

Dorita du Toit, Anita E. Pienaar, Leani Truter (2011). Relationship between physical fitness and academic performance in South African children. South African Journal for Research in Sport, Physical Education & Recreation, 33(3), 23–35.

Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС, 320.

Худолій О.М. (2011). Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років: Автореферат дисертації доктора наук з фіз.вих. і спорту: 24.00.01. К.: НУФВіС, 44.

Худолій, О. М. & Єрмаков, С. С. (2011). Закономірності процесу навчання юних гімнастів. Теорія та методика фізичного виховання, (5), 3–18, 35–41. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій, О. М. & Іващенко, О. В. (2013). Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики). Теорія та методика фізичного виховання, (4), 3–18. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Худолій, О.М., & Іващенко, О.В. (2014). Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7–8 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 15–21. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Іващенко, О., & Худолій, О. (2016). Методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12–14 років. Теорія та методика фізичного виховання, 0(4), 13–24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2016.4.1175

Бар-Ор, О. & Роуланд, Т. (2009). Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. К. : Олимп. л-ра, 528.

Марченко, С. І. (2009). Моделювання розвитку швидкості у школярів 2–4 класів засобами рухливих ігор. Теорія та методика фізичного виховання, (10), 10–14.

Марченко, С. І. (2008). Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (10), 38–49.

Тітаренко, А. А. (2010). Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (9), 3–13.

Сергієнко, Л. П. (2001). Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література, 439.

Лях, В. І. (2000). Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М.: Терра–Спорт, 192.

Мірошниченко, Д.Т. (2014). Факторна модель розвитку рухової функції у хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(4), 23–31. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.4.1114

Ivashchenko O.V. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 21(2), 18–23. doi:10.15561/18189172.2017.0203

Іващенко, О.В., Худолій, О.М., Єрмаков, С.С., Черненко, С.О., & Головко, А.Р. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 32–40. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Опубліковано

2017-06-22