Енергоінформаційні та гравітаційні взаємодії у функціонуванні системи «стрілець – зброя – мішень»

Автор(и)

  • А. О. Лопатьєв Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача
  • А. П. Власов Львівський державний університет фізичної культури
  • А. П. Демічковський Львівський державний університет фізичної культури

Анотація

Енергоінформаційні та гравітаційні взаємодії у функціонуванні системи «стрілець – зброя – мішень»


Посилання

Лапутин, А.Н. (1999). Гравитационная тренировка. К.: Знання, 315.

Лопатьєв, А.О., Власов, А. П., & Трач, В. М. (2013). Інформаційні та енергетичні аспекти складно-координаційних рухів стрільців. Теорія та методика фізичного виховання, (4) 19–24. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032

Власов, А.П. (2013). Інформаційні аспекти складно координаційних рухів у стрілецьких видах спорту. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції (27 лютого 2013 року, м.Львів-Харків). Харків: «ОВС», 34–37.

Човнюк, Ю.В. (2009). Концептуальные основы формирования научного мировоззрения современного человека в области биомеханики спорта: І, ІІ. Организм как открытая информационня система. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали V електронної Всеукраїнської наукової конференції (4 березня 2009 року, м.Львів-Харків). Харків: «ОВС», 47–52.

Виноградський, Б.А., Лопатьєв, А.О. (2008). Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна А.М. Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту. Серія: Педагогічні науки, Фізичне виховання та спорт. Чернігів, (54), 29–33.

Кашуба, В. (2016). Инновационные технологи в современном спорте. Спортивний вісник Придніпров’я, (1), 46–57.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228.

Опубліковано

2017-06-22