Дискримінантний аналіз в оцінці силових навантажень у хлопчиків 7 років

Автор(и)

  • О. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • М. Цеслицька Університет Казимира Великого, Бидгощ
  • О. Худолій Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Дискримінантний аналіз в оцінці силових навантажень у хлопчиків 7 років


Посилання

Власов, А., Демічковський, О., Іващенко, О., Лопатьєв, А., Пітин, М., П’янило, Я., Худолій, О. (2016). Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, (23), 17-28.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Лопатьєв, А. О. (2007). Моделювання як методологія пізнання. Теорія та методика фізичного виховання, (8), 4-10. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/334

Худолій, О. М., Іващенко, О. В. (2014). Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 15-21. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Худолій, О.М. (2011). Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7-13 років: Автореферат дисертації доктора наук з фіз.вих. і спорту: 24.00.01. К.: НУФВіС. 44 с.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (8), 139-142.

Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С. (2011). Закономірності процесу навчання юних гімнастів. Теорія та методика фізичного виховання, (5), 3-18, 35-41. doi:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2016). Discriminant analysis method to determine the power of the boys 11-12 year. Journal of Education, Health and Sport, 6 (10), 721-729. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.229911

Ivashchenko O., Khudolii O., Yermakova T., Iermakov S., Nosko M., & Nosko Yu. (2016). Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 (2), Art 68, 442-451. doi:10.7752/jpes.2016.02068

Ivashchenko, O.V, & Yermakova, T.S. (2015). Structural model of in-group dynamic of 6-10 years old boys’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (10), 24–32. doi:10.15561/18189172.2015.1004

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228.

Опубліковано

2017-06-22