№ 8 (2012)

Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті

Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (28 лютого 2012 року,  м. Львів—Харків)  Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2012. — 83 с.

Зміст

Статті

Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм
Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак
PDF
3-5
О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв
PDF
5-8
Ігор Половніков, Богдан Виноградський
PDF
9-11
І. П. Заневський
PDF
12-15
А. П. Власов, А. О. Лопатьєв, В. М. Трач, К. Бретц
PDF
15-18
Ю. А. Бріскін, В. М. Корягін, Р. Л. Голяка, О. З. Блавт
PDF
19-21
Мар'ян Пітин
PDF
С. Б. Прийма, О. Ю. Рибак, А. М. Шевчук
PDF
24-26
А. П. Власов, В. В. Лукашук, В. В. Сидорук
PDF
26-29
Анатолій Лопатьєв, Ігор Заячук, Володимир Мартин, Василь Ткачек
PDF
29-33
Перспективи застосування модельних характеристик фізичної підготовленості молодших школярів
І. М. Пелешенко, В. В. Коростильов, Я. Г. Чернігівська
PDF
33-36
О. М. Худолій, П. К. Петров, О. В. Іващенко
PDF
36-38
Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, Ю. В. Голнкова
PDF
39-42
Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько
PDF
42-44
І. П. Собко
PDF
44-48
В. Д. Мартин, А. О. Лопатьєв, М. І. Дзюбачик
PDF
48-50
Т. В. Осипенко, Ю. В. Човнюк
PDF
50-53
Т. В. Осипенко, Ю. В. Човнюк
PDF
53-56
Т. В. Осипенко, Ю. В. Човнюк
PDF
53-56
Wpływ systematycznego treningu sportowego w łucznictwie na poprawę koncentracji i relaksacji w indywidualnym przypadku adhd
Stanisław Zaborniak, Sławomir Drozd, Wojciech Czarny, Monika Drozd, Klementyna Polak, Jacek Trojnar
PDF
56-58
Зміст дисципліни «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» у процесі підготовки вчителя фізичної культури
С. І. Марченко
PDF
59-62
Актуальні питання підготовки фахівців дошкільної освіти
Т. В. Ніжевська
PDF
62-64
Т. С. Бондар, В. В. Золочевський
PDF
64-67
В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко
PDF
67-69
Перспективи застосування інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
О. А. Суровов, Т. С. Бондар
PDF
69-72
Координационные способности курсантов системы вузов МВД Украины и особенности их проявления в экстремальных ситуациях профессионально-служебной деятельности
А. В. Галич
PDF
72-74
Концентрована увага та спритність, як професійні якості працівника ОВС
С. М. Доскаленко
PDF
74-77
Ю. В. Васьков
PDF
77-80