Дискримінантний аналіз: вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання перевороту убік хлопців 15 років

Автор(и)

Ключові слова:

дискримінантний аналіз, хлопці, акробатичні вправи, режим виконання вправ

Анотація

Мета дослідження – визначити ефективність різноманітних варіантів побудови процесу навчання перевороту убік хлопців 15 років.

Матеріали і методи. У дослідженні прийняли 40 хлопців 15 років.  Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані: педагогічний експеримент, дискримінантний аналіз.

Результати. Встановлено що 6 повторень по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність ніж 6 повторень по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с у процесі навчання умінню оцінювати виконання рухів за часом (p < 0,001). Менша кількість повторень при першому режимі виконання вправ необхідна і для оволодіння перевороту убік в цілому.

Висновки. На основі аналізу центроїдів груп визначено, що 6 повторень вправи (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с) має суттєвий вплив на процес формування навички виконання перевороту у бік хлопців 15 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 95,0 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно.

Біографії авторів

Дмитро Іванов, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна
dimonivanov2610@gmail.com

Ольга Іващенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра теорії і методики фізичного виховання, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна ivashchenko@hnpu.edu.ua

Павол Бартік, Університет Матея Беля

Кафедра фізичного виховання і спорту, 
Тайовського 40, 97401 Банська Бистриця, Словаччина
pavol.bartik@umb.sk

Посилання

Ivashchenko, O. (2020). Research Program: Modeling of Motor Abilities Development and Teaching of Schoolchildren. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 32–41. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.05

Kapkan, O. O., Khudolii, O. M., & Bartík, P. (2019a). Motor skills development: Optimization of teaching boys aged 14. Teoria Ta Metodika Fizicnogo Vihovanna, 19(3), 148–155. Scopus. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.3.06

Kapkan, O. O., Khudolii, O. M., & Bartík, P. (2019b). Pattern recognition: Motor skills development in girls aged 15. Teoria Ta Metodika Fizicnogo Vihovanna, 19(1), 44–52. Scopus. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.06

Herrmann, C., Heim, C., & Seelig, H. (2019). Construct and correlates of basic motor competencies in primary school-aged children. Journal of Sport and Health Science, 8(1), 63–70. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.04.002

Morley, D., Van Rossum, T., Richardson, D., & Foweather, L. (2019). Expert recommendations for the design of a children’s movement competence assessment tool for use by primary school teachers. European Physical Education Review, 25(2), 524–543. Scopus. https://doi.org/10.1177/1356336X17751358

Samsudin, S., Setiawan, I., Taufik, M. S., & Solahuddin, S. (2021). Volleyball Fundamental Movement Learning Model in Primary School. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 194–199. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.02

Burstein, R. P., Luzon, Y., & Moran, D. S. (2021). Exercise intensity when adjusted for an individual’s maximal aerobic power positively affects executive functions in young adults. Journal of Physical Education and Sport, 21(2), 783–790. Scopus. https://doi.org/10.7752/jpes.2021.02097

Ivashchenko, O., Iermakov, S., Khudolii, O., Cretu, M., & Potop, V. (2017). Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(5), 236-243. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0506

Ivashchenko, O., & Kapkan, O. (2015). Simulation of process of 14-15 years old girls’ training of light athletic and gymnastic exercises. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19(8), 32-39. https://doi.org/10.15561/18189172.2015.0805

Iermakov, S., Khudolii, O., & Chupikhin, D. (2021). Discriminant Analysis: Impact of the Number of Repetitions on the Effectiveness of Teaching Boys Aged 7 Throwing a Small Ball. Journal of Learning Theory and Methodology, 2(2), 75–81. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.2.04

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Іванов, Д., Іващенко, О., & Бартік, П. (2021). Дискримінантний аналіз: вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання перевороту убік хлопців 15 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 23-25. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/294

Номер

Розділ

Тези