Особливості розвитку швидкості на спортивно-оздоровчому етапі підготовки в кіокушинкай карате

Автор(и)

  • Микола Зимогляд Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002 https://orcid.org/0000-0001-6496-1175
  • Світлана Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання https://orcid.org/0000-0002-1013-9511

Ключові слова:

школярі молодших класів, швидкісна підготовленість, гендерні особливості, кіокушинкай карате

Анотація

Мета дослідження – визначити особливості прояву гендерних відмінностей у швидкісній підготовленості школярів молодших класів, які займаються в секції карате на спортивно-оздоровчому етапі.

Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь дівчатка 7 років (n=10), 8 років (n=10), 9 років (n=15), 10 років (n=15); хлопчики 7 років (n=10), 8 років (n=10), 9 років (n=15), 10 років (n=15). Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження.

Результати. За результатами тестування спостерігаються статистично достовірні гендерні розбіжності за показниками тестів: біг 30 м – 9 років (p=0,001), 10 років (p=0,013); стрибок у довжину з місця – 7 (p=0,005), 8 (p=0,004), 9 (p=0,001), 10 (p=0,015) років; човниковий біг 4х9 м – 8 (p=0,009), 9 (p=0,006), 10 (p=0,011) років; стрибки зі скакалкою – 10 (p=0,049) років; індексу швидкості – 9 (p=0,001) років; індекс швидкісної сили – 7 (p=0,001), 9 (p=0,0001), 10 (p=0,03) років.

Висновки. Встановлено, що відмінності існують, але в кожній віковій групі вони різні. В 7 років діти мало відрізняються за гендерними ознаками, але з віком збільшується кількість структурних елементів швидкісної підготовленості за якими показники дівчат і хлопців статистично різні.

Посилання

Марченко, С., & Безпалько, Д. (2020). Контроль і оцінка координаційних здібностей хлопчиків 7 років на етапі початкової підготовки в кіокушинкай карате. Журнал теорії та методології навчання, 1(2), 82-88. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.2.06

Марченко, С., & Вердиш, Я. (2021). Оцінка надійності та інформативності показників координаційної підготовленості хлопчиків 8 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(1), 21–28. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.03

Marchenko, S., & Satdyiev, B. (2021). Effectiveness of Using Active Games for Strength Development in 10-Year-Old Boys at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(1), 84-89. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.11

Марченко, С., & Гандимов, Б. (2021). Розвиток силових здібностей ігровими засобами з елементами одноборств на спортивно-оздоровчому етапі у дівчат 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(2), 68–74. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.2.03

Платонов, В. (2015). Скоростные способности и основы методики их развития. Наука в олимпийском спорте. 15(4). 20-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2015_4_4

Марченко, С., & Коваленко, К. (2020). Оптимізація режиму навчання техніки прямого удару ногою «має гері» в кіокушинкай карате хлопців 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 1(1), 33-39. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Марченко, С.І. (2008). Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харків, 2008. 21.

Марченко, С. (2007). Особливості рухової підготовленості молодших школярів. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (5), 15-18, 35, 36. Retrieved from https://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/307

Єрмаков, C., Іващенко, O., & Хом’яков, O. (2020). Гендерні особливості рухової підготовленості школярів 8 років. Журнал теорії та методології навчання, 1(2), 75-81. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.2.05

Марченко, С., & Голубов, В. (2015). Особливості впливу ігрових режимів на динаміку розвитку швидкості у хлопчиків молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 17-24. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.4.1152

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Зимогляд, М. ., & Марченко, С. (2021). Особливості розвитку швидкості на спортивно-оздоровчому етапі підготовки в кіокушинкай карате. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 53-55. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/292

Номер

Розділ

Тези