Структурна модель відбору дівчат 9 років в секцію кіокушинкай карате

Автор(и)

  • Владислав Дрюков Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002 https://orcid.org/0000-0002-7593-7338
  • Світлана Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання https://orcid.org/0000-0002-1013-9511

Ключові слова:

дівчата, відбір, морфофункціональна підготовленість, рухова підготовленість, факторний аналіз, прогнозування, карате

Анотація

Мета дослідження – визначити факторну модель морфофункціональної та рухової підготовленості дівчат 9 років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 34 дівчини 9 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічного тестування; методи математико-статистичної обробки даних.

Результати. Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Підтягування у змішаному висі на канаті» (,919), «Біг 30 метрів з високого старту» (,865) та «Нахил тулуба вперед із положення сидячи» (,848). Достатньо інформативними виявились тести, які характеризують антропометричні показники: «Окружність грудей» (,746), «Маса тіла» (,807), «Довжина тіла» (,739) та мофрфофункціональні показники «Життєва ємність легень» (,747), «Динамометрія правої руки» (,804), «Динамометрія лівої руки» (,754).

Висновки. Факторний аналіз дав можливість виділити фактори з найвищим вкладом в сумарну дисперсію показників. За результатами факторного аналізу побудовано оптимальну програму відбору пріоритетне місце в якій займають антропометричні, морфофункціональні показники і процеси розвитку рухових здібностей.

Посилання

World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, 2010. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1

Круцевич, Т.Ю., Тимчик, М.В., Деревянко, В.В., Сілкова, В.О., Захарчук, І.Р., Алексєйчук, Є.Ю., Дмітрієва, Т.А., Єрьоменко, Е.А., Лакіза, О.М. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407).

Марченко, С., & Козарь, С. (2015). Методика використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників. Теорія та методика фізичного виховання, 15(3), 37-41. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.3.1147

Марченко, С., & Коваленко, К. (2020). Оптимізація режиму навчання техніки прямого удару ногою «має гері» в кіокушинкай карате хлопців 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 1(1), 33-39. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Марченко, С., & Гандимов, Б. (2021). Розвиток силових здібностей ігровими засобами з елементами одноборств на спортивно-оздоровчому етапі у дівчат 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(2), 68-74. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.2.03

Марченко, С., & Безпалько, Д. (2020). Контроль і оцінка координаційних здібностей хлопчиків 7 років на етапі початкової підготовки в кіокушинкай карате. Журнал теорії та методології навчання, 1(2), 82-88. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.2.06

Марченко, С., & Тараненко, O. (2020). Керування ефективністю навчання техніки колового удару ногою «маваші гері» у кіокушинкай карате хлопців 10 років. Теорія та методика фізичного виховання, 20(4), 262-268. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.10

Marchenko, S., & Satdyiev, B. (2021). Effectiveness of Using Active Games for Strength Development in 10-Year-Old Boys at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(1), 84-89. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.11

Khudolii, O., Ivashchenko, O., Iermakov, S., Nosko, Y., & Marchenko, S. (2019). Strength Abilities: Estimation of Immediate Training Effect of Strength Loads in Girls Aged 7 Years. Teoria Ta Metodika Fizičnogo Vihovanna, 19(2), 98-104. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.2.06

Марченко, С., & Вердиш, Я. (2021). Оцінка надійності та інформативності показників координаційної підготовленості хлопчиків 8 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(1), 21-28. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.03

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Дрюков, В. ., & Марченко, С. (2021). Структурна модель відбору дівчат 9 років в секцію кіокушинкай карате. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 50-52. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/291

Номер

Розділ

Тези