Організація відбору в секцію кіокушинкай карате хлопців 8 років

Автор(и)

  • Софія Мухіна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002 https://orcid.org/0000-0002-8715-6715
  • Світлана Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання https://orcid.org/0000-0002-1013-9511

Ключові слова:

хлопці, відбір, морфофункціональна підготовленість, рухова підготовленість, факторний аналіз, карате

Анотація

Мета дослідження – визначити факторну модель морфофункціональної та рухової підготовленості хлопців 8 років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 32 хлопці 8 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури; хронометражу навчальних завдань; педагогічного тестування; методи математико-статистичної обробки даних.

Результати. Отримана факторна модель комплексної оцінки перспективності хлопців 8 років у процесі відбору на початковому етапі спортивної підготовки. У результаті аналізу кореляційної залежності між тестовими завданнями встановлено їх високу інформативність. Пріоритетне місце у факторній структурі займають антропометричні показники та процеси розвитку швидкісних, швидкісно-силових та координаційних здібностей.

Висновки. Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Біг 30 м» (,889), «Стрибок у довжину з місця» (,748), «Окружність грудей» (,839), «Маса тіла» (,801), «Стійка на одній нозі з закритими очима» (,834), «Ходьба по прямій лінії після 5 обертів» (,855).

Посилання

«Про затвердження Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед учнівської молоді на період до 2025 року»: Наказ Міністерства освіти і науки України від15 лютого 2021 року № 194. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0194729-21#Text

Марченко, С., & Коваленко, К. (2020). Оптимізація режиму навчання техніки прямого удару ногою «має гері» в кіокушинкай карате хлопців 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 1(1), 33-39. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Марченко, С., & Тараненко, O. (2020). Керування ефективністю навчання техніки колового удару ногою «маваші гері» у кіокушинкай карате хлопців 10 років. Теорія та методика фізичного виховання, 20(4), 262-268. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.10

Марченко, С., & Гандимов, Б. (2021). Розвиток силових здібностей ігровими засобами з елементами одноборств на спортивно-оздоровчому етапі у дівчат 10 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(2), 68-74. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.2.03

Cynarski, W. J. (2019). General canon of the philosophy of karate and taekwondo. Ido Movement for Culture, 19(3), 24-32. Scopus. https://doi.org/10.14589/ido.19.3.3

Augustovicova, D., Argajova, J., Rupcik, L., & Thomson, E. (2020). Development of a reliable and valid kata performance analysis template. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3553-3559. Scopus. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.06479

Марченко, С., & Безпалько, Д. (2020). Контроль і оцінка координаційних здібностей хлопчиків 7 років на етапі початкової підготовки в кіокушинкай карате. Журнал теорії та методології навчання, 1(2), 82-88. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.2.06

Марченко, С., & Вердиш, Я. (2021). Оцінка надійності та інформативності показників координаційної підготовленості хлопчиків 8 років. Журнал теорії та методології навчання, 2(1), 21–28. https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.03

Марченко, С., & Поручіков, В. (2011). Оцінка рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (7), 14-17. Retrieved із https://tmfv.com.ua/journal/article/view/723

Podrigalo, L.V., Iermakov, S.S., & Jagiello, W. (2017). Special indices of body composition as a criterion of somatic development of martial arts practitioners. Archives of budo science of martial arts and extreme sports, 17(13), 5-12.

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Мухіна, С. ., & Марченко, С. (2021). Організація відбору в секцію кіокушинкай карате хлопців 8 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 47-49. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/290

Номер

Розділ

Тези