Навчання техніки удару ногою назад «уширо гері кекомі» хлопців 10 років

Автор(и)

  • Єгор Міненко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002 https://orcid.org/0000-0003-3193-1433
  • Світлана Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання https://orcid.org/0000-0002-1013-9511

Ключові слова:

хлопці, навчання, фізичні вправи, програмоване навчання, режими виконання вправ, карате, удар ногою назад «уширо гері»

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати вплив різних варіантів виконання вправ, а саме: кількості підходів (Х1) та інтервалів відпочинку (Х2) на засвоєння техніки виконання удару ногою назад з розворотом «уширо гері» хлопців 10 років.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 32 хлопці 10 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики, методи математичного планування експерименту. У процесі навчання використовувався метод алгоритмічних розпоряджень.

Результати. Пояснюючі змінні (Х1, Х2) відіграють свою певну роль у зміні показника навченості вправі «Удар ногою назад з розворотом «уширо гері» (Y) протягом усього експерименту. Перевірка на адекватність за критерієм Фішера показала що розраховані коефіцієнти регресії статистично значимі (Fр<Fкр). Дисперсійний аналіз виявив процентний вплив кожної пояснюючої змінної (Х1, Х2) в усіх серіях програми навчання удару ногою назад з розворотом «уширо гері»: 1 серія – Х1 (83,4%), Х2 (15,9%); 2 серія – Х1 (42,2%), Х2 (33,0%); 3 серія – Х1 (62,4%), Х1Х2 (37,5%); 4 серія – Х1 (52,6%), Х1Х2 (28,5%); 5 серія – Х1 (74,8%), Х2 (22,2%); 6 серія – Х1 (80,29%), Х2 (12,26%).

Висновки. Максимальний ефект результативної ознаки (Y) у серіях завдань розробленої програми навчання удару ногою «уширо гері кекомі» був отриманий від наступних режимів виконання фізичних вправ: 1 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 2 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 3 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 4 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 5 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 6 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с.

Посилання

Marchenko, S., & Verdysh, Ya. (2021). Assessment of Reliability and Informativeness of Coordination Fitness Indicators of 8-Year-Old Boys. Journal of Learning Theory and Methodology, 2(1), 21–28. . https://doi.org/10.17309/jltm.2021.1.03

Marchenko, S., & Bezpalko, D. (2020). Control and Assessment of 7-Year-Old Boys’ Coordination Abilities at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(2), 82–88. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.2.06

Khudolii, O., Kapkan, O., Harkusha, S., Marchenko, S., & Veremeenko, V. (2020). Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20 (1), 42-48. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.06

Marchenko, S., & Kovalenko, K. (2020). Optimization of Teaching Boys Aged 10 Mae-Geri (Front Kick) Technique in Kyokushin Karate. Journal of Learning Theory and Methodology, 1(1), 33–39. https://doi.org/10.17309/jltm.2020.1.05

Marchenko, S., & Taranenko, O. (2020). Managing the Effectiveness of Teaching Boys Aged 10 Mawashi-Geri (Roundhouse Kick) Technique in Kyokushin Karate. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(4), 262-268. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.4.10

Falcó, C., & Estevan, I. (2015). Biomechanics in Taekwondo: Practical Applications. Performance Optimization in Taekwondo: From Laboratory to Field, 10-30. https://doi.org/10.4172/978-1-63278-038-6-039

Estevan, I., Falco, C., Elvira, J.L.L., Vera-Garcia, F.J. (2015). Trunk and lower limb muscle activation in linear, circular and spin back kicks. Archives of Budo, 11, 243-250. https://hdl.handle.net/1956/12440

Ivashchenko, O., Iermakov, S., Khudolii, O. (2021). Modeling: ratio between means of teaching and motor training in junior school physical education classes. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 25(3), 194-201. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0308

Marchenko, S. (2017). Modeling Dexterity Development in 2nd-4th-grade Boys by Means of Active Games. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17(2), 98-104. https://doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1194

Khudolii, O., Ivashchenko, O., Iermakov, S., Nosko, Y., & Marchenko, S. (2019). Strength Abilities: Estimation of Immediate Training Effect of Strength Loads in Girls Aged 7 Years. Teoria Ta Metodika Fizičnogo Vihovanna, 19(2), 98–104. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.2.06

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Міненко, Є. ., & Марченко, С. (2021). Навчання техніки удару ногою назад «уширо гері кекомі» хлопців 10 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 13, 44-46. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/289

Номер

Розділ

Тези