Запрошення до участі в конференції

2021-10-05

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання та редакція наукового видання «Журнал теорії та методології навчання» запрошують до участі в конференції

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту
XI
II Всеукраїнська наукова конференція (15 грудня 2021 року)

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  1. Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  2. Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  3. Проблеми формування рухових навичок в процесі фізичного виховання і спортивного тренування.
  4. Проблеми юнацького спорту.
  5. Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

Робочі мови конференції: українська і англійська.

Матеріали конференції приймаються в режимі онлайн. Для включення в програму конференції необхідно зареєструватися та подати матеріали до 15 листопада 2021 року. Участь у конференції безкоштовна. За результатами конференції на сайті буде оприлюднено електронний збірник з тезами конференції.

Учасники конференції мають можливість опублікувати наукові статті за матеріалами доповідей, направивши їх на розгляд редакції видання «Журнал теорії та методології навчання», що є партнером конференції. Подані матеріали розглядатимуться редакцією в пріоритетному порядку. Плата за публікацію частково покривається за рахунок видавництва (знижка 50%).

Вимоги до матеріалів:

Тези подаються у форматі Microsoft Word або *.rtf. 

Текст тез повинен бути набраним через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве — 2,5 см, праве 1,5 см (30 рядків по 60-64 символів). Обсяг 3 сторінки. 

Тези пишуться за схемою: назва, автори (ім’я, по батькові, прізвище), університет (інститут, академія), вступ (постановка проблеми, аналіз публікацій, зв’язок роботи з науковими програмами), мета дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та їх обговорення, висновки, список літератури (не більше 10).

Тексти анотацій двома мовами (українською і англійською) повинні містити: прізвище та ім’я автора(ів), назву роботи, назву установи, текст і ключові слова. Анотація подається за схемою: мета дослідження, матеріали і методи, результати, висновки. Обсяг – 150 слів.

Матеріали доповіді (статті) будуть опубліковані в поточних номерах часопису «Журнал теорії та методології навчання» (Journal of Learning Theory and Methodology). Вимоги до їх оформлення наведені на сайті журналу.

Основні дати:

Час подачі матеріалів – до 15 листопада 2021 року. 
Пленарні і секційні засідання – 15 грудня 2021 року за програмою конференції.

У зв’язку із складною епідемічною ситуацією через поширення коронавірусної інфекції проведення конференції планується в режимі ZOOM-конференції. Посилання на онлайн-конференцію буде поширено серед зареєстрованих користувачів напередодні проведення пленарних та секційних засідань.