LTM Journal – видавничий партнер конференції

2021-10-05

Учасники конференції отримують можливість опублікувати матеріали доповідей (статей) в поточних номерах Журналу теорії та методології навчання. Подання розглядаються редакцією у пріоритетному порядку. Плата за публікацію частково покривається видавництвом.

Журнал теорії та методології навчання охоплює дидактичні дослідження процесу формування знань, умінь і навичок у дітей, підлітків і студентської молоді, предметом яких є моторне і вербальне навчання.

Мета журналу – наукове інформування, введення в обіг результатів прикладних і фундаментальних досліджень у галузі дидактики моторного навчання, середньої і вищої освіти, та психології навчання.

Редакція в першу чергу розглядає подання, якщо об’єктом дослідження є процес навчання; змодельована експериментальна ситуація, чітко визначені незалежні змінні (факторами, що контролюються в експерименті є показники, які характеризують процес формування знань, умінь і навичок), а також залежні змінні, які характеризують ефективність експериментальної програми навчання; медико-біологічні, психо-фізіологічні та психологічні показники, які використовуються у дослідженні, надають додаткову інформацію щодо пояснення ефективності експериментальної програми навчання.

Journal of Learning Theory and Methodology
eISSN 2708-7581 | ISSN-L 2708-7573
https://ltmjournal.com/