№ 7 (2011): Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті

Моделювання та інформаційні технології у фі­зичному вихованні і спорті: Матеріали VII Міжнародної наукової конференції (24 березня 2011 року,  м. Львів—Харків)  Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2011. — 48 с.
Опубліковано: 2011-02-27

Статті