Архіви

  • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту
    Том 11 (2019)

    Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції (4 грудня 2019 року, м. Харків). Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. За редакцією проф. О.М. Худолія. Харків: ОВС, 2019. 113 с.