Про конференцію

Організатори конференції:

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання,

редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

    • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
    • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
    • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

Робочі мови: українська, російська, англійська.