Керування ефективністю розвитку здібності до диференціювання просторово часових параметрів рухів у дівчат молодшої школи

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • О. Ю. Чеперис Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Доведено, що за допомогою множинного регресійного аналізу можливо керувати процесом фізичної підготовки та побудувати ефективні програми використання рухливих ігор для розвитку здібності до диференціювання просторово часових параметрів рухів під час уроків фізичної культури.

Побудовані математичні моделі адекватно описують отримані дані. Розраховані коефіцієнти регресії статистично значимі (Fр<Fкр). Можна обґрунтовано сказати, що використання ігрових режимів дає можливість покращити умови розвитку координаційних здібностей школярок.

 

Посилання

Коротков, И.М., Былеева, Л.В., Климкова, Р.В., Кузьмичева, Е.В., Бриль, М.С., Геллер, Е.М., & Протасова, М. (2009). Подвижные игры. Учебное пособие для студентов ВУЗов. ТВТ Дивизион, 216.

Волков, Л.В. (1980). Методика виховання фізичних здібностей учнів. К.: Радянська школа, 102.

Волков, Л.В. (2010). Спортивна підготовка молодших школярів. К.: Освіта України, 388.

Лях, В.И. (2006). Координационные способности: диагностика и развитие. Минск: ТВТ Дивизион, 290.

Марченко, С.І., & Козарь, С.С. (2015). Методика використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників. Теорія та методика фізичного виховання, 15 (3), 37–41. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.3.1147

Марченко, С.І., & Диханова, А.І. (2019). Рухові здібності: особливості впливу занять волейболом на координаційну підготовленість дівчат 15 років. Теорія та методика фізичного виховання, 19 (1), 23–28. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.03

Марченко, С.І., & Боєчко, В.О. (2018). Дослідження специфічних показників координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня. Теорія та методика фізичного виховання, 18 (4), 159–166. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.4.01

Назаренко, Л.Д. (2003). Средства и методы развития двигательных координаций. М. : Теория и практика физической культуры, 259.

Романенко, В.А. (1999). Двигательные способности человека. Донецк: Новый мир, УК Центр, 336.

Сергієнко, Л.П. (2010). Спортивна метрологія : теорія і практичні аспекти. К.: КНТ, 776.

Теория и методика физического воспитания. / под ред. Т.Ю. Круцевич. К. : Олимпийская литература, 2003. – Т.1. 422 с.

Худолій, О.М. (2008). Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: «ОВС», 406.

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Марченко, С. І., & Чеперис, О. Ю. (2020). Керування ефективністю розвитку здібності до диференціювання просторово часових параметрів рухів у дівчат молодшої школи. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 111-113. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/281