Порівняльна характеристика оцінки силових зусиль у школярів 11-13 років

Автор(и)

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • С. С. Єрмаков Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • О. О. Тищенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Результати дискримінантного аналізу оцінки силових зусиль різної величини вказують на те, що в розділені хлопців за рівнем оцінки силових зусиль необхідно орієнтуватися на зусилля ½ від максимальної сили кисті та рівень сили кисті.

Результати дискримінантного аналізу оцінки силових зусиль різної величини вказують на те, що в розділені дівчат за рівнем оцінки силових зусиль необхідно орієнтуватися на зусилля 1/3 та 2/3 від максимальної сили кисті.

  

Посилання

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Іващенко, О.В., & Макарова, О.А. (2013). Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 40-46. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1009

Іващенко, О. В., & Шепеленко, Г. П. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А. (2012). Психомоторика: контроль та оцінка розвитку : [Навчальний посібник]. Харків : ОВС, 270.

Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М. : Теория и практика физической культуры, 275.

Ильин, E. П. (2003). Психомоторная организация человека : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 384.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Худолій, О.М. (2008). Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: ОВС.

Ivashchenko, O., Nosko, M., Cieślicka, M., & Malyshev, D. (2019). Motor Abilities: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Boys Aged 11–13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(1), 37-43. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.05

Ivashchenko, O., Cieślicka, M., Nosko, M., & Shcherbyk, D. (2018). Movement Coordination: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Girls Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(4), 175-179. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.4.03

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V. (2018). Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(2), 86-91. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0204

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V. (2018). Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(3), 136-147. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.3.04

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & Cieslicka, M. (2018). Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(2), 93-99. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.2.06

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Іващенко, О. В., Єрмаков, С. С., & Тищенко, О. О. (2020). Порівняльна характеристика оцінки силових зусиль у школярів 11-13 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 100-104. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/279