Метод суворо-регламентованої вправи: режими виконання силових вправ на уроках фізичної культури у дівчат 2 класу

Автор(и)

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • А. С. Путря Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Встановлено позитивний тренувальний ефект силових вправ у процесі використання комбінованого методу розвитку сили у наступних режимах: метод динамічних зусиль  – 5 повторення, 60 с відпочинок; метод максимальних зусиль – 3 повторення, 60 с відпочинок; метод ізометричних зусиль – 5 повторення, 60 с відпочинок; метод повторних зусиль – 12 повторень, 60 с відпочинок.

Результати аналізу свідчать, що запропонований режим виконання силових вправ на ІIІ місці «Вправи для розвитку сили м’язів спини» не має статистично достовірного впливу на динаміку результатів тестування.

Посилання

Матвеев, Л.П. (1991). Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 63—83.

Круцевич, Т.Ю. (2003). Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и методики физического воспитания: Учебник в 2-х томах­. Том 1. К.: Олимпийская литература, 111—135.

Сергієнко, Л.П. (2007). Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навч. посібник. Харків: «ОВС», 38—49.

Шиян, Б.М. (2001). Теорія і методика фізичного виховання школярів: Навчальний посібник в 2-х частинах. Т.: Навчальна книга — Богдан, 2001. Ч.,138—166.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова СС—Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Іващенко, О., Худолій, О., Єрмаков, С., Черненко, С., & Головко, А. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 32-40. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Ivashchenko, O. (2017). Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(3), 105-110. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0302

Ivashchenko, O. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 65-70. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Худолій, О., Іващенко, О., & Бекетов, В. (2015). Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 16-25. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Іващенко, О. В., & Путря, А. С. (2020). Метод суворо-регламентованої вправи: режими виконання силових вправ на уроках фізичної культури у дівчат 2 класу. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 84-91. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/277