Метод суворо-регламентованої вправи: режими виконання силових вправ на уроках фізичної культури у хлопців 2 класу

Автор(и)

  • О. М. Худолій Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • Р. В. Воронова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Перший варіант комбінованого методу розвитку сили позитивно впливає на динаміку термінового і відставленого тренувального ефекту силових вправ у хлопців 2 класу. Запропоновані режими виконання силових вправ мають позитивний тренувальний ефект: метод динамічних зусиль  – 3 повторення, 60 с відпочинок; метод максимальних зусиль – 1 повторення, 60 с відпочинок; метод ізометричних зусиль – 3 повторення, 60 с відпочинок; метод повторних зусиль – 6 повторень, 60 с відпочинок.

Результати кореляційного аналізу свідчать про статистично достовірний взаємозв’язок тренувальних ефектів силових вправ (р < 0,01). Терміновий тренувальний ефект силових вправ залежить від сумарного обсягу силових вправ в уроці фізичної культури. Відставлений тренувальний ефект силових вправ залежить від початкового рівня, а також сумарного впливу силових вправ в уроці фізичної культури.

Посилання

Круцевич, Т. Ю. (1999). Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. К.: Олимпийская литература, 232.

Гаркуша, С.В. (2013). Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (10), 7-11 с. https://dx.doi.10.6084/m9.9share.775315

Багінська, О. (2015). Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактора в розвитку їхньої рухової функції. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві, (3(31), 109-112. Retrieved from https://www.sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/140

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова СС—Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Іващенко, О., Худолій, О., Єрмаков, С., Черненко, С., & Головко, А. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 32-40. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Ivashchenko, O. (2017). Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(3), 105-110. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0302

Ivashchenko, O. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 65-70. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Худолій, О., Іващенко, О., & Бекетов, В. (2015). Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 16-25. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Босенко, А. І. (2016). Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (139 (1)), 34-39.

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Худолій, О. М., & Воронова, Р. В. (2020). Метод суворо-регламентованої вправи: режими виконання силових вправ на уроках фізичної культури у хлопців 2 класу. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 47-54. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/272