Річна динаміка рухової підготовленості учнів 5–6 класів

Автор(и)

  • М. А. Ткаченко   Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Дискримінантний аналіз дозволив встановити, що за багатовимірним середнім стан рухової підготовленості хлопців на початку і в кінці навчального року класифікується як два різних стани. Це вказує на позитивний вплив уроків фізичної культури на динаміку рухової підготовленості хлопців 5 і 6 класів.

Рівень рухової підготовленості школярів залежить від координаційної і швидкісно-силової підготовки, яка здійснюється на уроках фізичної культури.

 

Посилання

Масляк, І. П., Мамешина, М. А., Жук, В. А. (2014). Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник, 6 (44), 69–72.

Масляк, І. П. (2006). Шляхи вдосконалення змісту уроків фізичної культури у школярі в молодших класів. Молода спортивна наука України : Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту, 10(1), 44–50.

Круцевич, Т.Ю. (2008). Теорія и методика фізичного виховання. К.: Олимпийская литература, (1), 259-273.

Круцевич, Т.Ю. (2003). Теория и методика физического воспитания. К.: Олімпійська література, 222.

Лисяк, В. Н.(2006). Формування інтересу до занять фізичною культурою у школярів 6-11-х класів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02. «Фізична культура фізичне виховання різних груп населення», 22.

Багінська, О. (2012). Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві, (3(19), 122-125. Retrieved from https://www.sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/741

Босенко, А. І. (2016). Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (139 (1)), 34-39.

Гаркуша, С.В. (2013). Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (10), 7-11 с. https://dx.doi.10.6084/m9.9share.775315

Носко, М. О., Єрмаков, С. С., & Гаркуша, С. В. (2010). Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (76), 243–247.

Яковлєв, В.Г. (1965). Воспитание физических качеств у детей школьного возраста. Теория и практика физической культуры, (9), 9–15.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова СС—Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Тітаренко, А. (2010). Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (9), 3-13. Retrieved із https://tmfv.com.ua/journal/article/view/652

Іващенко, О., Худолій, О., Єрмаков, С., Черненко, С., & Головко, А. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 32-40. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Ivashchenko, O. (2017). Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(3), 105-110. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0302

Іващенко, О., Мушкета, Р., Худолій, О., & Єрмаков, С. (2014). Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 17-24. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Ivashchenko, O. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 65-70. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Худолій, О., Іващенко, О., & Бекетов, В. (2015). Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 16-25. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Ткаченко  , М. А. (2020). Річна динаміка рухової підготовленості учнів 5–6 класів. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 40-46. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/271