Координація рухів: особливості оцінки різних інтервалів часу у дівчат 7-8 класів

Автор(и)

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • І. В. Гайдуцький Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Дівчата 7–8 класів краще оцінюють короткі інтервали часу. Дівчата 8 класів показують кращі результати в оцінці тривалості часу бігу 30 і 60 с. Це свідчить про необхідність акцентувати увагу в процесі фізичного виховання на формування оцінки тривалості бігу в діапазоні 5–60 с. З одного часового інтервалу на інший позитивного переносу у відтворенні тривалості часу бігу не спостерігається.

 

Посилання

Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М. : Теория и практика физической культуры, 275.

Власов, А., Демічковський, А., Іващенко, О., Лопатьєв, А., Пітин, М., П’янило, Я., & Худолій, О. (2016). Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, (23), 17-28.

Ильин, E. П. (2003). Психомоторная организация человека : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 384.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В. (2014). Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 31-39. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Іващенко, О., & Шепеленко, Г. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Лях, В. И. (2000). Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М.: Терра–Спорт, 192.

Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. А. (2012). Психомоторика: конт­роль та оцінка розвитку : [Навчальний посібник]. Харків : ОВС, 270.

Фарфель, B.C. (1975). Управление движениями в спорте. М.: Физкультура и спорт, 226.

Худолій, О.М. (2008). Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: ОВС.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 254-261.

Ivashchenko, O. V., & Kapkan, O. O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(6), 18-25.

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Іващенко, О. В., & Гайдуцький, І. В. (2020). Координація рухів: особливості оцінки різних інтервалів часу у дівчат 7-8 класів. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 26-30. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/269