Вплив комбінованого методу розвитку сили (кількість повторів у підході 3-6 рази, інтервал відпочинку 30 с) на динаміку тренувального ефекту у хлопців 2 класу

Автор(и)

  • О. В. Іващенко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • С. С. Єрмаков Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • А. С. Щербак Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

У результаті дослідження обґрунтована ефективність використання в навчальному процесі запропонованого режиму виконання силових вправ.

 

Біографія автора

О. В. Іващенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кафедра теорії та методики фізичного виховання,
вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна
o.ivashchenko@yahoo.com

Посилання

Багінська, О. (2016). Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві, (3(19), 122-125. Retrieved from https://www.sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/741

Гаркуша, С.В. (2013). Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (10), 7-11 с. https://dx.doi.10.6084/m9.9share.775315

Іващенко, О., & Шепеленко, Г. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Іващенко, О., Пашкевич, С., & Крінін, Ю. (2014). Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 31-39. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Іващенко, О., Мушкета, Р., Худолій, О., & Єрмаков, С. (2014). Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 17-24. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Іващенко, О., & Макарова, О. (2013). Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 40-46. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1009

Іващенко, О., & Карпунець, Т. (2001). Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6—8 років. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 19-24. Retrieved із https://tmfv.com.ua/journal/article/view/23

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова СС—Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Іващенко, О., Худолій, О., Єрмаков, С., Черненко, С., & Головко, А. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 32-40. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140

Ivashchenko, O. (2017). Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(3), 105-110. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0302

Ivashchenko, O. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(2), 65-70. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.249184

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250599

Худолій, О., Іващенко, О., & Бекетов, В. (2015). Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 16-25. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1121

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Іващенко, О. В., Єрмаков, С. С., & Щербак, А. С. (2020). Вплив комбінованого методу розвитку сили (кількість повторів у підході 3-6 рази, інтервал відпочинку 30 с) на динаміку тренувального ефекту у хлопців 2 класу. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 3-11. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/266