Журнали

 • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

  XIV Всеукраїнська наукова конференція [2022]
  Щорічна Всеукраїнська наукова конференція


  Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, редакція наукового видання «Журнал теорії та методології навчання».


  Конференція відбудеться 17 листопада 2022 року
  Матеріали конференції приймаються до 15 жовтня 2022 року


  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:
  Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  Проблеми формування рухових навичок в процесі фізичного виховання і спортивного тренування.
  Проблеми юнацького спорту.
  Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

  Робочі мови: українська, англійська.

 • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту


  XIII Всеукраїнська наукова конференція [2021]
  Щорічна Всеукраїнська наукова конференція

  Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання; редакція наукового видання «Журнал теорії та методології навчання».

  Конференція відбудеться 15 грудня 2021 року
  Матеріали конференції приймаються до 15 листопада 2021 року

  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:
  Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  Проблеми формування рухових навичок в процесі фізичного виховання і спортивного тренування.
  Проблеми юнацького спорту.
  Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.

  Робочі мови: українська, англійська.


 • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

  XII Всеукраїнська наукова конференція [2020]
  Щорічна Всеукраїнська наукова конференція


  Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».


  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:
  Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.


  Робочі мови: українська, англійська.

 • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

  Щорічна Всеукраїнська наукова конференція


  Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».


  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:  • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.

  • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.

  • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.


  Робочі мови: українська, російська, англійська.

 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти

  Щорічна Всеукраїнська наукова конференція

  Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  • Досвід впровадження ECTS в Україні.
  • Проблеми викладання теорії і методики фізичного виховання та спортивно-педагогічних дисциплін у спеціалізованому навчальному закладі.
  • Методологічні підходи до розробки програм з фізичної культури для середньої школи.
  • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
  • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
  • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізкультурній освіті.

  Робочі мови: українська, російська.

 • Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

  Щорічна міжнародна наукова конференція

  Організатори конференції: Львівський державний університет фізичної культури, Науково-дослідний інститут ЛДУФК,

  Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України,

  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ,  ОіЛФК, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання»

  Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

  1. Моделювання як ефективний метод пізнання складних об’єктів і процесів у сфері фізичної культури.
  2. Моделювання складних біомеханічних систем у сфері спорту, фізичного виховання.
  3. Моделювання в області механіки людини.
  4. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні.
  5. Моделювання різних сторін підготовленості спортсменів.
  6. Моделювання та технічні засоби.
  7. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у школярів на уроках фізичної культури.
  8. Моделювання навчальної діяльності студентів фізкультурних навчальних закладів.

  Робочі мови: українська, російська.