Марченко, С. І., і О. Ю. Чеперис. «Керування ефективністю розвитку здібності до диференціювання просторово часових параметрів рухів у дівчат молодшої школи». Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, вип. 11, Травень 2020, с. 111-3, https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/281.