Детинич, С. О. «Порівняльна характеристика функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років, які навчаються у Пісочинському колегіумі». Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, вип. 10, Лютий 2019, с. 44-49, https://tmfv.org/apfvs/article/view/251.