ДЕТИНИЧ, С. О. Порівняльна характеристика функціональної і рухової підготовленості хлопців 13-14 років, які навчаються у Пісочинському колегіумі. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, v. 10, p. 44-49, 10 Лют 2019.